სიმბოლიკა

ს ი მ ბ ო ლ ი კ ა


მრეწველების სიმბოლოკაა ოქროს საწმისი, რომელზედაც მუქ შინდისფერ ფონზე თეთრი ასოებით გამოსახულია მოძრაობის სახელწოდება და აბრევიატურა „მგს“მაჟორიტარი კანდიდატები

2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები

ნახვა

გახდი მოხალისე

ჩაერთე წინასაარჩევნო კამპანიაში

გაწევრიანდი

არჩევნები 2016

სრული ინფორმაცია არჩევნებზე

ნახვა

დაგვიკავშირდით

მისამართი:
თბილისი, კოსტავას ქ. #70

ტელეფონი:
+(995 32) 2-15-99-44
+(995 32) 2-15-99-55